10 afwegingen bij een nieuwe website

 

10 afwegingen bij een nieuwe website

Het bouwen van een nieuwe website bestaat uit verschillende onderdelen. Om tot een goed eindresultaat te komen, moeten de volgende afwegingen worden gemaakt.

Nieuw of vernieuwen?

De eerste vraag die we moeten stellen is: kiezen we voor een nieuwe website of wordt een bestaande website aangepast? Wordt er aangepast, dan zijn we beperkt in de mogelijkheden van in te zetten tools. We zijn dan afhankelijk van de aanwezige template, plugins en in der loop van jaren opgebouwde versies en aanvullingen. Dit is het moment om goed af te wegen wat de huidige website nog waard is ten opzichte van nieuwbouw. Een punt van aandacht is de opgebouwde Ranking bij Google en hoe deze kan worden veiliggesteld als deze aanmerkelijk is.

Keuze template

De keuze uit templates is legio. De een nog mooier dan de andere. Standaard wordt Wordpress met een summiere template geleverd waarmee je de website kunt bouwen. Zodra je echter meer wilt dan de primaire zaken (en wie wil dat nou niet?) heb je alsnog een andere template nodig. De nieuwe versie 5 biedt weliswaar meer opmaakmogelijkheden maar de keuzes zijn beperkt. Aware Web diensten werkt veel met een leverancier van betaalde templates. Betaald, omdat de ondersteuning door de leverancier belangrijk is en het product, vanwege de inkomsten, doorontwikkeld en onderhouden wordt. Omdat we veel opgebouwde kennis en knowhow met deze leverancier hebben, gebruiken we bij voorkeur hun systeem. Wilt u om moverende redenen daarvan afwijken, dan kan dat natuurlijk. Daarnaast moet de nieuwe website uiteraard ook op een mobieltje goed leesbaar zijn (responsive).

Basis SEO

Onder basis SEO verstaan we het zodanig inrichten van de website dat de structuur goed door Google kan worden doorzocht. Dat betekent een goede sitemap, duidelijke namen voor de gebruikte pagina’s, links, foto’s en alt-tags. Bovendien wordt standaard de plugin ‘Yoast’ toegepast die veel informatie geeft over de leesbaarheid van tekst, het toepassen van zoekwoorden en het benoemen van ‘corner stone teksten’.

Uitgebreide SEO

Wil je meer uit SEO halen dan komen diensten om de hoek kijken als zoekwoordenonderzoek, Google Analitics en teksten schrijven voor het web. Eigenlijk moet je denken als de bezoeker van jouw website. Je kunt namelijk veel tijd en energie steken in opmaak en SEO, maar je bereikt je doel niet als je die niet eerst duidelijk definieert.

Zoekwoordenonderzoek

Met een Zoekwoordenonderzoek bepaal je waar je bij Google op gevonden wilt worden. Dit is niet zomaar het vastleggen van een paar woorden of termen die aansluiten bij jouw gevoel, maar een gedegen (en dus tijdrovend en kostbaar) onderzoek naar hoe je je zoekwoorden precies zou moet kiezen om jouw concurrentie te slim af te zijn. Hier komen termen als Domein Autoriteit en Pagina Autoriteit om de hoek kijken om vast te stellen waar je staat ten opzichte van jouw concurrenten die dezelfde zoekwoorden gebruiken.

Foto’s en grafische weergave

Wanneer uw teksten voor een nieuwe website aan alle eisen voldoen, is het goed dit wat minder saai te maken door goed bijpassende foto’s of illustraties toe te voegen. De bezoeker van uw website wil tenslotte graag zien hoe uw pand, uw product of uzelf er uit zien (uitstraling en vertrouwen). Zorg dan dat er goede foto’s worden gemaakt met voldoende pixels, scherp en goed belicht en voorzie deze van een treffende naam en metadata. In de metadata kan een heel korte beschrijving van de foto komen, zo mogelijk ook voorzien van de zoektermen. Vergeet niet het ‘alt-veld’ ook in te vullen. Deze tekst wordt vaak gebruikt om uit te spreken voor slechtzienden. Aware Web diensten heeft diverse tools in huis om foto’s te bewerken zoals uitsnijden, verscherpen, helderheid en contrast verbeteren en kleuren aanpassen. Ook kunnen we zo nodig stockfoto’s voor u zoeken.

Beveiligen

Hackers zijn zeker niet alleen naar kwetsbaarheden op een computer op zoek. Ook websites zijn hier kwetsbaar voor. Er zijn diverse tools om te voorkomen dat een website wordt gehackt echter, de belangrijkste kwetsbaarheid is de mens. Wanneer een loginnaam en/of wachtwoord te eenvoudig te achterhalen is, ligt alles open en kan de ellende groot zijn.

http of https?

Https oftewel SSL is tegenwoordig dé standaard. Hiermee wordt de communicatie tussen de website en de computer van de bezoekers versleuteld zodat dit onderweg niet kan worden ‘afgeluisterd’. Een belangrijke verbetering in de beveiliging en een van de criteria van Google waaraan een goede website zou moeten voldoen.

Eén taal versus meer talen

Standaard gaan we uit van alleen de Nederlandse taal op een nieuwe website maar dat kan natuurlijk worden uitgebreid naar iedere gewenste andere taal wanneer u veel buitenlandse bezoekers van dienst wilt zijn. Er zijn doordachte plugins die websites ‘automatisch’ vertalen en de onderhoudbaarheid sterk verbeteren.

Website onderhoud

Het onderhouden van een website is net zo belangrijk als het onderhouden van een auto. Immers de verandering op internet volgen elkaar in snel tempo op. Ook Google past de criteria regelmatig aan waaraan een goede website zou moeten voldoen. Het is daarom belangrijk de opgeleverde website om de zoveel tijd tegen het licht te houden met de vraag: voldoet deze nog aan de mogelijk gewijzigde eisen? Wanneer u daar een onderhoudscontract voor hebt afgesloten (aanbevolen), worden de basiszaken als backups, updaten van de template en de plugins en controle van de beveiliging, ten minste eenmaal per jaar doorgevoerd.
//]]>